DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego CleverLAB do procesowego zarządzania pracą w laboratorium badawczym.”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci systemu informatycznego typu LIMS do zarządzania laboratorium badawczym z uwzględnieniem wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz podejścia procesowego. Rozwiązanie wpłynie na przyspieszenie procesów wewnętrznych i zewnętrznych w laboratorium oraz ułatwi kontakt zdalny z Klientami.

Rezultatem projektu będzie m.in. skrócenie o 30% procesu czasu pracy nad próbką od momentu przyjęcia zlecenia do wystawienia sprawozdania z badań, co wynika z synergii rozwiązań technologii CleverLAB w odniesieniu do procesów wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji usług laboratoryjnych. Oprogramowanie zapewni przyspieszenie i uproszczenie pracy laboratorium dzięki wykorzystaniu autorskiej „tablicy Clever” opracowanej w oparciu o metodykę KANBAN. Metodyka ta wprowadza procesowość w wymiarze praktycznym. Dzięki kompatybilności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 system zapewnia implementację wymagań normy w działalności laboratoryjnej. Wykorzystanie tabletów podczas pobierania próbek w terenie pozwoli na automatyczne zarejestrowanie próbki w bazie laboratorium i
przyspieszenie tworzenia dokumentacji. System umożliwi stały dostęp Klienta do dokumentacji online.

Całkowita wartość projektu:      123 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  70 000,00 zł