Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. jest laboratorium akredytowanym (certyfikat akredytacji Nr AB 535) w zakresie badań mieszanki betonowej, stwardniałego betonu i wyrobów betonowych. Laboratorium posiada również notyfikację (NB 2039) w zakresie badań typu liniowych elementów odwodnień.

Centralne laboratorium CTB znajduje się w Rzeszowie. Ponadto posiadamy oddziały – punkty laboratoryjne w Warszawie i Milówce.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz badań laboratoryjnych:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności laboratoryjnej odbywa się zgodnie z procedurą P4 Rozpatrywanie skarg.
Skargi i wnioski składać pocztą elektroniczną na adres: ctb@ctb-ibc.pl.