Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. jest laboratorium akredytowanym (certyfikat akredytacji Nr AB 535) w zakresie badań mieszanki betonowej, stwardniałego betonu i wyrobów betonowych. Laboratorium posiada również notyfikację (NB 2039) w zakresie badań typu liniowych elementów odwodnień.

Centralne laboratorium CTB znajduje się w Rzeszowie. Ponadto posiadamy oddziały – punkty laboratoryjne w Warszawie i Milówce.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz badań laboratoryjnych.

Deklarujemy spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do całego zakresu działalności laboratoryjnej, również w odniesieniu do metod nieakredytowanych, z wyłączeniem usług dostarczanych z zewnątrz. Szczegółowy wykaz oferowanych akredytowanych metod badawczych określono w Zakresie akredytacji laboratorium badawczego AB 535.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności laboratoryjnej odbywa się zgodnie z procedurą P4 Rozpatrywanie skarg.
Skargi i wnioski składać pocztą elektroniczną na adres: ctb@ctb-ibc.pl.