Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. organizuje szkolenia otwarte z zakresu budownictwa. Oferujemy szkolenia z zakresu:

  • wymagań normy PN-EN 206+A2:2021-08
  • zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
  • wymagań stawianym wyrobom budowlanym i ich producentom
  • technologii wbudowywania betonu i jego pielęgnacji
  • zasad prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji
  • zasad prowadzenia kontroli i oceny zgodności
  • zasad prowadzenia kontroli i oceny identyczności
  • zasad prowadzenia kontroli i oceny betonu w konstrukcji.

Szczegółowy zakres i tematykę szkoleń dostosowujemy do potrzeb Klientów.

AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA

szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania:

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Formularz zgłoszeniowy