Opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych stanowi znaczną część działalności firmy. Dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcami budowlanymi możemy zaoferować kompleksową obsługę w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych oraz oceny jakości zrealizowanych robót. Jeśli zakres opracowania wymaga specjalistycznych badań, zostaną one wykonane w naszym akredytowanym laboratorium lub zlecimy ich wykonanie do zewnętrznych jednostek naukowo-badawczych.

Przykładowe opinie i ekspertyzy przygotowane przez CTB:

 • Analiza parametrów cieplno-wilgotnościowych stropodachu budynku Nowego Bloku Technicznego Zakładu Uzdatniania Wody
 • Projekt wzmocnienia poprzez sprężenie i naprawy konstrukcji baterii silosów wraz z projektem konstrukcji dachu i belek pod galeria górną
 • Opinia dotycząca uszkodzeń posadzki przemysłowej oraz osiadania kanałów technologicznych w obiektach Fabryki Samochodów Ciężarowych
 • Ocena stanu technicznego wież oświetleniowych na stadionie
 • Projekt wzmocnienia elementów stropodachu budynków betoniarni
 • Opinia dotycząca przyczyn spękania posadzki betonowej na stacji paliw
 • Wyniki pomiarów grubości rur kotłowych
 • Opinia techniczna dotycząca naprawy słupów głównych budynków ciepłowni
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji wspornika słupa hali magazynu
 • Opinia techniczna w sprawie stwierdzonych zarysowań ścian piwnic i stropu w budynku szkoły muzycznej
 • Opinia techniczna z przeprowadzonych badań zagęszczania podbudowy pod posadzką w hali przemysłowej
 • Opinia w sprawie stanu techniczngo osadnika wstępnego w oczyszczalni ścieków
 • Opinia techniczna dotycząca poprawności wykonania i jakości posadzek przemysłowych
 • Projekt techniczny sposobu zabezpieczenia zbiorników wody pitnej
 • Ekspertyza techniczna w sprawie stanu technicznego konstrukcji budynku
 • Ekspertyza dotycząca stanu technicznego baterii silosów
 • Opinia w sprawie aktualnego stanu technicznego i warunków dopuszczenia do użytkowania żelbetowych konstrukcji obiektów w Oczyszczalni  Ścieków
 • Badanie i ocena stanu technicznego komina stalowego kotłowni
 • Opinia techniczna w sprawie pęknięć fundamentu komory WKF w Oczyszczalni ścieków
 • Opinia techniczna dotycząca pokrywy WKF
 • Projekt zabezpieczenia konstrukcji zbiornika WKF Oczyszczalni Ścieków
 • Ekspertyza materiałowa betonu mostu przez rzekę Biała
 • Ekpertyza stanu technicznego stadionu MOSIR
 • Opinia geotechniczna o podłożu pod posadzki hali chłodniczej
 • Analiza oddziaływania wysokich stanów wód gruntowych, występujących w okresach powodziowych rzeki Wisłoka, na konstrukcję posadzki piwnic krytej pływalni
 • Projekt techniczny żelbetowych pokryw studzienek włazowych
 • Projekt techniczny żelbetowych pierścieni odciążających
 • Opinia dotycząca stanu technicznego stropu
 • Ekspertyza chemiczna powierzchni betonowej sztucznego lodowiska
 • Ocena projektu, wykonania i stanu technicznego konstrukcji dołów parzelnianych
 • Ocena stanu technicznego i projekt konstrukcji wzmocnienia rygli fundamentowych w budynku mieszkalnym
 • Ocena stanu technicznego i projekt wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym
 • Opinia techniczna dotycząca betonu zastosowanego do wykonania posadzki przemysłowej i wpływu jego jakości na zaistniałe odspojenia warstwy utwardzonej
 • Ekspertyza techniczna dotycząca nieszczelności w krytej pływalni
 • Ekspertyza techniczna określająca jakość nawierzchni betonowej placu składowania
 • Opinia techniczna dotycząca skuteczności przyjętego sposobu likwidacji zawilgoceń ścian w remontowanym budynku biurowoadministracyjnym
 • Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn występowania pęknięć ścian budynku wielorodzinnego
 • Opinia dotycząca jakości blachy ocynkowanej zastosowanej do wykonania obróbek blacharskich na budynkach mieszkalnych
 • Ekspertyza w zakresie możliwości obciążenia stropu szafą pancerną
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachu budynku produkcyjnego oddziału produkcyjnego oraz części konstrukcji magazynu surowców i wyrobów gotowych
 • Opinia technologiczna dotycząca specjalnych betonów dostarczanych na budowy obiektów specjalnych
 • Ekspertyza w zakresie możliwości obciążenia stropów
 • Opinia dotycząca stanu technicznego słupów magazynu wyrobów gotowych
 • Badanie i ocena stanu technicznego konstrukcji budynku produkcyjnego
 • Opinia techniczna, projekt uszczelnienia oraz naprawy elementów żelbetowych płyty dziedzińca zamku
 • Opinia dotycząca adaptacji silosu do obciążenia dodatkowym pomostem transportowym
 • Ekspertyza stanu technicznego komina stalowego kotłowni
 • Ocena nośności filara nurtowego oraz przegląd szczegółowy mostu
 • Opinia w sprawie stanu technicznego piaskownika w oczyszczalni ścieków
 • Opinia techniczna dotycząca ścian budynków osiedla mieszkaniowego
 • Badanie siły wyrywania kotew na wiadukcie
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachu budynku produkcyjnego oraz części konstrukcji magazynu surowców i wyrobów gotowych
 • Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego konstrukcji zabezpieczenia i sposobu naprawy uszkodzonego budynku mieszkalnego
 • Opinia techniczna w sprawie nadbudowy łącznika pomiędzy budynkami
 • Opinia techniczna koryta pomiarowego i przelewu, przy osadnikach wstępnych w Oczyszczalni Ścieków
 • Ekspertyza materiałowa przęseł i podpór mostu drogowego przez rzekę Tabor
 • Opinia techniczna w sprawie przydatności do wbudowania żelbetowych prefabrykowanych elementów przepustów drogowych
 • Badanie i ocena stanu technicznego komina stalowego kotłowni
 • Projekt wykonawczy płyty lądowiska dla śmigłowców przy strażnicy SG
 • Ekspertyza techniczna kładki/przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi
 • Ekspertyza dotycząca możliwości naprawy posadzki hali magazynowej
 • Badanie i ocena stanu technicznego komina stalowego kotłowni