Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (CTB) działa na rynku budowlanym od marca 2001 roku (do sierpnia 2018 r. spółka funkcjonowała pod nazwą Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o.)

Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. jest laboratorium badawczym materiałów budowlanych specjalizującym się w badaniach betonu i jego składników. Realizuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego, sposobów zabezpieczania i technologii przeprowadzania robót naprawczych. Ekspertyzy wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców.

CTB oferuje szkolenia otwarte z zakresu kształtowania jakości w budownictwie, zwłaszcza w zakresie betonu, materiałów budowlanych, kontroli jakości. Kadra własna oraz współpraca ze wszystkimi jednostkami Politechniki Rzeszowskiej i instytutów zewnętrznych zapewnia rozwiązanie wszystkich problemów z zakresu budownictwa – technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, organizacyjnych, itp.

Centralne laboratorium w Rzeszowie wyposażone jest w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym wzorcowaniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej. CTB posiada również punkt laboratoryjny w Warszawie.

CTB jest laboratorium niezależnym. Może pracować dla producenta, inwestora, wykonawcy lub inspektora nadzoru.
Z pomocą dociera do źródła powstawania problemów. Obsługa CTB jest kompleksowa – od pobrania próbek w dowolnie wskazanym miejscu, przez ich pielęgnację, do uzyskania wyniku i przekazania opracowań.

Stała, pełna obsługa laboratoryjna umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych, rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych.

Od początku naszego istnienia, kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, a także obieg dokumentacji odpowiadały wymaganiom stawianym laboratoriom akredytowanym. Obiektywnym dowodem spełniania tych wymagań jest CERTYFIKAT AKREDYTACJI Laboratorium Badawczego Nr AB 535, który został przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 1 października 2004 r. CTB posiada również status laboratorium notyfikowanego o numerze NB 2039.