W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku budowlanego rozbudowaliśmy naszą strukturę o Dział Certyfikacji i rozszerzyliśmy naszą działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. Dział Certyfikacji CTB działający jako jednostka certyfikująca ZKP posiada niezbędne kompetencje do przeprowadzenia procesów certyfikacji i nadzorowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarach regulowanym prawnie i dobrowolnym. W naszej ofercie znajdą Państwo certyfikację zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Oferujemy certyfikację zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych:

  • betonu towarowego w oparciu o normę PN-EN 206 oraz jej uzupełnienie krajowe PN-B-06265;
  • mieszanek związanych hydraulicznie w oparciu o normy PN-EN 14227-1, PN-EN 14227-2,  PN-EN 14227-3, PN-EN 14227-5, PN-S-96012, PN-S-06103 i PN-S-96014;
  • prefabrykowanych wyrobów z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego według PN-B-19501, PN-B-19504 i PN-B-19507.

Ponadto realizujemy procesy certyfikacji i nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych w obszarze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR). W tym obszarze oferujemy realizację procesów certyfikacji i nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji:

  • elementów murowych i wyrobów związanych według PN-EN 771-1, PN-EN 771-2, PN-EN 771-3, PN-EN 771-4 oraz PN-EN 998-2;
  • kruszyw według PN-EN 12620, PN-EN 13043, PN-EN 13139, PN-EN 13242, PN-EN 13383-1 i PN-EN 13450;
  • wyrobów do budowy dróg według PN-EN 13108-1, PN-EN 13108-2, PN-EN 13108-5, PN-EN 13108-6 i PN-EN 13108-7;
  • prefabrykowanych wyrobów z betonu lekkiego / autoklawizowanego betonu komórkowego według PN-EN 1168, PN-EN 12737, PN-EN 12843, PN-EN 13224, PN-EN 13225, PN-EN 13747, PN-EN 13978, PN-EN 14843, PN-EN 14844, PN-EN 14991, PN-EN 14992, PN-EN 15037-1, PN-EN 15037-2, PN-EN 15037-3, PN-EN 15037-4, PN-EN 15037-5, PN-EN 15050 i PN-EN 15258.
  • wyrobów konstrukcyjnych z drewna litego według PN-EN 14081-1.

Kompetencje naszej jednostki potwierdzone zostały uzyskaniem certyfikatu akredytacji o numerze AC 205 oraz rozszerzeniem notyfikacji jednostki NB 2039.

Programy certyfikacji oferowane przez Dział Certyfikacji CTB zamieszczamy poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Program certyfikacji w obszarze regulowanym prawnie – znak budowlany B
Program certyfikacji w obszarze regulowanym prawnie – znakowanie CE
Program certyfikacji w obszarze dobrowolnym
Wniosek o certyfikację
Rozpatrywanie skarg i odwołań
Polityka jakości i bezstronności

Osoby zainteresowane certyfikacją Zakładowej Kontroli Produkcji mieszanek związanych hydraulicznie zachęcamy do lektury artykułu Mieszanki związane hydraulicznie– obowiązkowa certyfikacja ZKP zamieszczonego w kwartalniku BTA (październik-grudzień, 2018).
Pobierz artykuł

Celem przybliżenia Klientom zagadnień prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych, prowadzenia kontroli i oceny zgodności wyrobów oferujemy również szkolenia otwarte w tym zakresie.
Prawa i obowiązki Klienta Działu Certyfikacji CTB oraz informacje o kosztach procesu certyfikacji i nadzoru udostępniane są Klientom na życzenie. Zapraszamy do współpracy.

Wyszukiwarka certyfikatów:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
aktualny
nieaktualny
zawieszony