Badania domieszek do betonu

 

  • Komplet badań dla domieszek redukujących i znacznie redukujących ilość wody – oznaczenie zmniejszenia ilości wody zarobowej (przy określonej zawartości domieszki) na betonie wzorcowym I zgodnym z PN-EN 480-1, określenie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2, oznaczenie zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7, oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3.
  • Komplet badań dla domieszek znacznie redukujących ilość wody (upłynniających) – oznaczenie zwiększenia konsystencji oraz spadku ciekłości (przy określonej zawartości domieszki) na betonie wzorcowym IV zgodnym z PN-EN-480-1, określenie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2, oznaczenie zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7, oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3.
  • Oznaczenie zmniejszenia ilości wody zarobowej (przy określonej zawartości domieszki) na betonie wzorcowym I zgodnym z PN-EN 480-1, oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2.
  • Oznaczenie zwiększenia konsystencji oraz spadku ciekłości (przy określonej zawartości domieszki) na betonie wzorcowym IV zgodnym z PN-EN 480-1, określenie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2.
  • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-7 metodą ciśnieniową na betonie wzorcowym I, II lub IV zgodnym z PN-EN 480-1.
  • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu zgodnie z wymogami PN-EN 12390-3, oznaczenie zwiększenia wytrzymałości w odniesieniu do betonu wzorcowego.
  • Komplet badań dla domieszek napowietrzających – oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-7 metodą ciśnieniową na betonie wzorcowym III zgodnym z PN-EN 480-1 oraz oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390 3, badanie wskaźnika rozmieszczenia porów w mieszance betonowej metodą AVA.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne