Badania kanałów odwadniających nawierzchnię

 

  • Sprawdzenie odkształcenia trwałego oraz uszkodzeń przy obciążeniu próbnym dla krat i pokryw zgodnie z wymogami PN-EN 1433 pkt. 9.1.4 na podkładkach z filcu klasa A-F.
  • Sprawdzenie uszkodzeń przy założonej klasie obciążenia próbnego dla kanałów odwadniających zgodnie z wymogami PN-EN 1433 pkt. 9.1.4 – kanały typu I lub kanały typu M.
  • Sprawdzenie wodoszczelności połączeń kanałów zgodnie z wymogami PN-EN 1433 pkt. 9.3.6.
  • Sprawdzenie trwałości kanałów odwadniających (nasiąkliwość) zgodnie z wymogami PN-EN 1433 pkt. 9.2.1.
  • Sprawdzenie trwałości kanałów odwadniających (mrozoodporność) zgodnie z wymogami PN-EN 1433 Załącznik C.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne