Badania kamienia naturalnego

 

  • Oznaczenie mrozoodporności kamienia zgodnie z wymogami PN-85/B-04102.
  • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie kamienia zgodnie z wymogami PN-84/B-04110 lub PN-EN 1926.
  • Oznaczenie gęstości objętościowej kamienia zgodnie z wymogami PN-66/B-04100.
  • Oznaczenie nasiąkliwości kamienia zgodnie z wymogami PN-85/B-04101 lub PN-EN 13755.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne