Badania cementu i zaczynu cementowego

 

  • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie cementu (z wykonaniem i przechowywaniem 3 próbek beleczkowych) zgodnie z wymogami PN-EN 196-1.
  • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie cementu (z wykonaniem i przechowywaniem 3 próbek beleczkowych) zgodnie z wymogami PN-EN 196-1.
  • Oznaczenie czasu wiązania cementu zgodnie z wymogami PN-EN 196-3.
  • Oznaczenie stałości objętości zgodnie z wymogami PN-EN 196-3.
  • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaczynów cementowych (z wykonaniem i przechowywaniem 3 próbek beleczkowych) zgodnie z wymogami PN-EN 196-1.
  • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie (3 próbek beleczkowych) zaczynów cementowych zgodnie z wymogami PN-EN 196-1.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne