Badania wyrobów betonowych

 

 • Badanie nośności krawężników, obrzeży oraz płyt chodnikowych zgodnie z wymogami BN-80/6775-03.
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężników betonowych / obrzeży betonowych zgodnie z wymogami PN-EN 1340.
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla krawężników / obrzeży betonowych zgodnie z wymogami PN-EN 1340 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böhmego dla krawężników / obrzeży betonowych zgodnie z wymogami PN-EN 1340 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Oznaczenie mrozoodporności dla krawężników / obrzeży betonowych zgodnie z wymogami PN-EN 1340 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla krawężników / obrzeży betonowych zgodnie z wymogami PN-EN 1340.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonowej kostki brukowej zgodnie wymogami procedury IBDiM nr PB-TW/PB-03/96.
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej zgodnie z wymogami PN-EN 1338.
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej zgodnie z wymogami procedury IBDiM nr PB-TW/PB-05/96.
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej zgodnie z wymogami PN-EN 1338.
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böhmego dla betonowej kostki brukowej zgodnie z wymogami PN-EN 1338 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowej kostki brukowej zgodnie z wymogami PN-EN 1338 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej zgodnie z wymogami PN-EN 1338.
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie betonowych płyt brukowych zgodnie z wymogami PN-EN 1339.
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowych płyt brukowych zgodnie z wymogami PN-EN 1339 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böhmego dla betonowych płyt brukowych zgodnie z wymogami PN-EN 1339 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowych płyt brukowych zgodnie z wymogami PN-EN 1339 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych pełnych zgodnie z wymogami PN-EN 1339.
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych ażurowych zgodnie z wymogami PN-EN 1339.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie bloczków betonowych zgodnie z wymogami PN-B-19306.
 • Oznaczenie mrozoodporności bloczków betonowych zgodnie z wymogami PN-B-19306 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Oznaczenie nasiąkliwości bloczków betonowych zgodnie z wymogami PN-B-19306.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie pustaków betonowych zgodnie z wymogami PN-B-19307.
 • Oznaczenie mrozoodporności pustaków betonowych zgodnie z wymogami PN-B-19307 wraz z wycięciem i przygotowaniem próbek do badań.
 • Oznaczenie nasiąkliwości pustaków betonowych zgodnie z wymogami PN-B-19307.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych zgodnie z wymogami PN-EN 772-1 wraz wymiarami wg PN-EN 772-16 pkt. 7.1 (dla elementów pełnych).
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych zgodnie z wymogami PN-EN 772-1 wraz wymiarami wg PN-EN 772-16 pkt. 7.1 (dla elementów innych niż pełne).
 • Określenie wymiarów elementów murowych (długość, szerokość, wysokość) zgodnie z wymogami PN-EN 772-16 pkt. 7.1.
 • Określenie kształtu i budowy elementów murowych w zakresie grubości ścianek zewnętrznych, procentowego udziału drążeń i całkowitej objętości zagłębień zgodnie z wymogami PN-EN 772-16.
 • Oznaczenie gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym zgodnie z wymogami PN-EN 772-13.
 • Oznaczenie gęstości netto elementów murowych w stanie suchym zgodnie z wymogami PN-EN 772-13.
 • Oznaczenie absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym elementów murowych zgodnie z wymogami PN-EN 771-3.
 • Oznaczenie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych silikatowych w kategorii F2 (50 cykli) zgodnie z wymogami normy PN-EN 722-18 wraz z przygotowaniem próbek do badań5).
 • Sprawdzenie wymiarów oraz wad i uszkodzeń pustaków stropowych zgodnie z wymogami PN-B-19504.
 • Sprawdzenie masy pustaka stropowego zgodnie z wymogami PN-B-19504.
 • Sprawdzenie nośności na obciążenie zewnętrzne pustaków stropowych zgodnie z wymogami PN-B-19504.
 • Oznaczenie wytrzymałości pustaków stropowych zgodnie z wymogami PN-EN 15037-2.
 • Sprawdzenie mrozoodporności pustaków stropowych zgodnie z wymogami PN-B-19504.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne