Badania mieszanki betonowej

 

 • Pobranie próbki mieszanki betonowej do badań zgodnie z wymogami PN-88/B-06250.
 • Pobranie próbki punktowej mieszanki betonowej do badań zgodnie z wymogami PN-EN 12350-1.
 • Pobranie próbki złożonej mieszanki betonowej do badań zgodnie z wymogami PN-EN 12350-1.
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 metodą stożka opadowego.
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 metodą Ve-Be.
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-2 metodą opadu stożka.
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-3 metodą Ve-Be.
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 12350-5 metodą stolika rozpływowego.
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 lub PN-EN 12350-7.
 • Oznaczenie rzeczywistej wartości wskaźnika w/c zgodnie z wymogami DIN-1048.
 • Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 lub PN-EN 12350-6.
 • Pomiar temperatury mieszanki betonowej i powietrza.
 • Oznaczenie wskaźnika rozmieszczenia porów w mieszance betonowej metodą AVA.
 • Pomiar zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w mieszance betonowej zgodnie z wymogami PN-EN 14721.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne