Badania zapraw

 

  • Wykonanie serii 3 szt. beleczek 40x40x160 mm według PN-85/B-04500 lub PN-EN 1015-11 wraz z pielęgnacją.
  • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie zaprawy 3 szt. beleczek normowych według PN-85/B-04500 lub PN-EN 1015-11.
  • Oznaczenie gęstości objętościowej zaprawy zgodnie z wymogami PN-85/B-04500.
  • Oznaczenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy zgodnie z wymogami PN-EN 1015-6.
  • Oznaczenie gęstości objętościowej wysuszonej stwardniałej zaprawy zgodnie z wymogami PN-EN 1015-10.
  • Oznaczenie konsystencji zaprawy zgodnie z wymogami PN-85/B-04500.
  • Oznaczenie konsystencji świeżej zaprawy za pomocą stolika rozpływu zgodnie z wymogami PN-EN 1015-3.
  • Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie zgodnie z wymogami PN-EN 1015-7.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne