Badania podkładów podłogowych

 

  • Wykonanie serii 3 szt. beleczek 40x40x160 mm oraz ich pielęgnacja zgodnie z wymogami PN-EN 13892-1 dla podkładów podłogowych.
  • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz na zginanie podkładów podłogowych – 3 szt. beleczek normowych zgodnie z wymogami PN-EN 13892-2.
  • Oznaczenie przyczepności podkładów podłogowych zgodnie z wymogami PN-EN 13892-8.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne